Vivaso đề xuất được làm phim, không thoái vốn Hãng phim truyện


Vivaso - nhà đầu tư chiến lược của Hãng phim truyện - đề xuất không thoái vốn, được xây dựng lại cơ sở vật chất để sản xuất phim.

* Nguồn

Post a Comment

Mới hơn Cũ hơn