Trần Tiến: 'Đời tôi gắn với sự phiêu bạt'


Nhạc sĩ Trần Tiến nói cuộc đời ông gắn với hai chữ phiêu bạt, và ở đâu ông cũng sáng tác.

* Nguồn

Post a Comment

Mới hơn Cũ hơn