'Tính đúng, đủ giá dịch vụ y tế để tăng thu nhập nhân viên'


Bộ Y tế nghiên cứu xây dựng quy định về tính đúng tính đủ giá dịch vụ để đảm bảo nguồn lực tự chủ hoạt động của các bệnh viện, góp phần tăng thu nhập cho nhân viên trước làn sóng rời bỏ ngành y.

* Nguồn

Post a Comment

Mới hơn Cũ hơn