Người dùng rút hàng trăm triệu USD khỏi Binance

Người dùng rút hàng trăm triệu USD khỏi Binance
Trong vòng 24 giờ, đã có hơn 958 triệu USD đã được chuyển khỏi Binance, tổng mức rút ròng lên đến 722 triệu USD

* Nguồn

Post a Comment

Mới hơn Cũ hơn