Mánh ăn chia của nhóm nâng giá trồng cây xanh ở Hà Nội


Từ chỉ đạo "miệng" của Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung, hai doanh nghiệp được nhận 16 hợp đồng trồng cây xanh, song nâng khống giá gây thiệt hại hơn 34 tỷ đồng, theo cáo buộc.

* Nguồn

Post a Comment

Mới hơn Cũ hơn