Sở Y tế TP HCM vừa có văn bản gửi các sở, ban, ngành về góp ý dự thảo "Đề án phát triển công nghiệp dược trên địa bàn TP HCM đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045".

Theo đó, trong những năm gân đây, Việt Nam thuộc nhóm các quốc gia có tổng giá trị thị trường dược phẩm và tăng trưởng dược phẩm nhanh nhất thế giới. Tổng giá trị thị trường dược phẩm tại Việt Nam đạt mức 2,7 tỉ USD trong năm 2015, giá trị này tăng mạnh lên đến 5,1 tỉ USD vào năm 2018 và năm 2020 đạt 6,1 tỉ USD. 

Tốc độ tăng trưởng (CAGR) trong giai đoạn 2015 - 2018 khoảng 14,5%, giai đoạn 2018 - 2020 khoảng 9,4%. Theo phân loại của Tổ chức y tế thế giới (WHO), ngành công nghiệp dược Việt Nam hiện đang cập nhật độ 3.