Tory leadership vote results: Penny Mordaunt and Rishi Sunak still in lead as Suella Braverman eliminated - The Times

  1. Tory leadership vote results: Penny Mordaunt and Rishi Sunak still in lead as Suella Braverman eliminated  The Times
  2. Daily Mail out to stop ‘traitor’ Sunak as Tory rivals vie for press backing  The Guardian
  3. Nadhim Zahawi and Jeremy Hunt dumped from Tory leadership contest  Daily Record
  4. Rishi Sunak's lead falters as Penny Mordaunt marches on  Financial Times
  5. Rishi Sunak needs to take risks – the contest has turned on its head  The Independent
  6. View Full coverage on Google News
Daily Mail out to stop ‘traitor’ Sunak as Tory rivals vie for press backing
Analysis: newspapers still hold great power, and pro-Johnson Mail has set out its ‘anyone but Rishi’ stall

A TV journalist holds up a copy of the Daily Mail in Downing Street after Boris Johnson’s resignation
A TV journalist holds up a copy of the Daily Mail in Downing Street after Boris Johnson’s resignation. Photograph: Carlos Jasso/AFP/Getty Images

Rishi Sunak is discovering that hell hath no fury like the Daily Mail scorned, as the rightwing newspaper dedicates itself to destroying the former chancellor’s bid to be Tory leader.

In the week since Boris Johnson was deposed, the newspaper has remained steadfastly loyal to the outgoing prime minister – and steadfastly opposed to those such as Sunak who helped to force him out of office.

Friday’s front page asked the question “What the hell have they done?” and blamed a party “in the grip of collective hysteria” for forcing a leadership election. The following day the 1.4 million people who buy the Mail’s Saturday print edition were informed that the MPs who had deposed Johnson – such as Sunak – were “Tory traitors” who had opened the door to Keir Starmer entering Downing Street as leader of “a coalition of chaos”.

The Daily Mail’s editorial line fits with the message pushed by Johnson’s allies, who blame Sunak for bringing down the prime minister and have committed themselves to pushing an “anyone but Rishi” candidate.

Even in an age when Twitter drives much of the day-to-day discussion in Westminster, the print editions of a handful of newspapers – and their proprietors – still hold substantial power over internal Conservative politics.

Individuals who have worked in the Johnson administration describe a fixation on the print editions of the Daily Telegraph and Daily Mail in morning Downing Street meetings, with the prime minister often raising concerns about specific stories.

As a result, Tory leadership candidates put high value on winning the official support of these titles. In part this is due to the hope that readers of the Telegraph, Times, Mail, Sun and Express may be in the pool of roughly 100,000 Tory members who will select the next prime minister.

But newspaper endorsements are also in part a self-fulfilling prophecy – a symbolic victory that is seen as giving momentum to a leadership campaign and making it easier for MPs and party members to come onboard with a candidate on course for victory.

The expectation among staff at the Mail is that it will formally back Liz Truss for leader, with journalists at the outlet told to avoid being overly critical of the foreign secretary. This would fit with Tuesday’s front-page story, which was headlined “Truss: back me or it’ll be Rishi”.

It consisted of an anonymous briefing from one of the foreign secretary’s supporters urging MPs to ensure Truss makes the final two – an article appeared targeted more at the Tory MPs voting in Wednesday’s leadership contest than the readers of the newspaper.

The strong support for Johnson could be jarring for some of the Daily Mail’s readers, because until last autumn, under the editorship of Geordie Greig, the newspaper was often critical of Johnson.

But since Greig was sacked and replaced with Ted Verity, the newspaper has become one of Johnson’s strongest supporters. Paul Dacre, the former editor, remains involved with the title amid speculation that Johnson has promised him a seat in the House of Lords after failing to get him the job of running the media regulator Ofcom.

Different titles serve different purposes. Several of the candidates have chosen to formally announce their campaigns in the Telegraph, still seen as the in-house outlet of the Tory party and which has campaigned for lower corporation taxes and against Sunak’s recent introduction of the health and social care levy. In an effort to head off this criticism, the former chancellor recently gave his first campaign interview to the paper, in which he pledged to run the economy like Margaret Thatcher did.

The Express, which despite its pro-Tory editorial line is edited by a lifelong Labour supporter, Gary Jones, has also used it front page to emphasise how allies of Johnson are promoting Truss in an attempt to stop Sunak.

As for the Sun and the Times, the Rupert Murdoch-owned outlets are known for liking to back winners and may be holding fire for now until a favoured candidate emerges. But with the contest rapidly narrowing, they may have to jump soon.

Daily Mail ra tay để ngăn chặn 'kẻ phản bội' Sunak khi các đối thủ của Tory tranh giành sự ủng hộ của báo chí
Phân tích: báo chí vẫn nắm giữ quyền lực lớn, và ủng hộ Johnson Mail đã đặt ra mục tiêu "bất cứ ai trừ Rishi"
Một nhà báo truyền hình giữ một bản sao của Daily Mail ở Phố Downing sau khi Boris Johnson từ chức
Một nhà báo truyền hình cầm một bản sao của tờ Daily Mail ở Phố Downing sau khi Boris Johnson từ chức. Ảnh: Carlos Jasso / AFP / Getty Images
Rishi Sunak đang phát hiện ra rằng địa ngục không có sự giận dữ như Daily Mail khinh thường, vì tờ báo cánh hữu đang cống hiến để tiêu diệt nỗ lực trở thành thủ lĩnh của cựu thủ tướng.
Trong tuần kể từ khi Boris Johnson bị phế truất, tờ báo vẫn kiên định trung thành với thủ tướng sắp mãn nhiệm - và kiên định phản đối những người như Sunak đã giúp buộc ông ta mất chức.
Làm thế nào những người hy vọng Tory thu thập tốt các địa chỉ web của chiến dịch trước khi Boris Johnson bỏ cuộc
Trang nhất của ngày thứ Sáu đã đặt câu hỏi "Họ đã làm cái quái gì vậy?" và đổ lỗi cho một đảng "đang nắm trong tay sự cuồng loạn tập thể" vì đã ép buộc một cuộc bầu cử lãnh đạo. Ngày hôm sau, 1,4 triệu người mua ấn bản in ngày Thứ Bảy của Mail được thông báo rằng các nghị sĩ đã hạ bệ Johnson - chẳng hạn như Sunak - là “những kẻ phản bội Tory”, những người đã mở cửa cho Keir Starmer vào Phố Downing với tư cách là lãnh đạo của “một liên minh của sự hỗn loạn ”.
Dòng xã luận của Daily Mail phù hợp với thông điệp được đưa ra bởi các đồng minh của Johnson, những người đổ lỗi cho Sunak vì đã hạ bệ thủ tướng và đã cam kết đẩy một ứng cử viên "bất kỳ ai trừ Rishi".
Ngay cả trong thời đại mà Twitter thúc đẩy phần lớn các cuộc thảo luận hàng ngày ở Westminster, các ấn bản in của một số ít tờ báo - và chủ sở hữu của chúng - vẫn nắm giữ quyền lực đáng kể đối với chính trị nội bộ của Đảng Bảo thủ.
Các cá nhân từng làm việc trong chính quyền Johnson mô tả sự cố định trên các ấn bản in của Daily Telegraph và Daily Mail trong các cuộc họp buổi sáng ở Phố Downing, với việc thủ tướng thường nêu quan ngại về những câu chuyện cụ thể.
Do đó, các ứng cử viên lãnh đạo Tory đánh giá cao việc giành được sự ủng hộ chính thức của các danh hiệu này. Một phần là do hy vọng rằng độc giả của Telegraph, Times, Mail, Sun và Express có thể nằm trong nhóm khoảng 100.000 thành viên của Tory, những người sẽ chọn thủ tướng tiếp theo.
Nhưng sự tán thành của báo chí một phần cũng là một lời tiên tri tự hoàn thành - một chiến thắng mang tính biểu tượng được coi là tạo động lực cho chiến dịch lãnh đạo và giúp các nghị sĩ và đảng viên dễ dàng hơn trong việc đưa một ứng cử viên vào cuộc chiến thắng.
Kỳ vọng giữa các nhân viên tại Mail là nó sẽ chính thức trở lại Liz Truss cho vị trí lãnh đạo, với các nhà báo tại cơ quan này được cho biết để tránh bị chỉ trích quá mức đối với ngoại trưởng. Điều này sẽ phù hợp với câu chuyện trên trang nhất của ngày thứ Ba, có tiêu đề "Truss: trở lại cho tôi hoặc đó sẽ là Rishi".
Nó bao gồm một cuộc họp báo ẩn danh từ một trong những người ủng hộ ngoại trưởng thúc giục các nghị sĩ đảm bảo Truss lọt vào vòng chung kết hai - một bài báo xuất hiện nhắm vào các nghị sĩ Tory bỏ phiếu trong cuộc thi lãnh đạo hôm thứ Tư hơn là độc giả của tờ báo.
Sự ủng hộ mạnh mẽ dành cho Johnson có thể gây khó chịu cho một số độc giả của Daily Mail, bởi vì cho đến mùa thu năm ngoái, dưới sự điều hành của Geordie Greig, tờ báo thường xuyên chỉ trích Johnson.
Nhưng kể từ khi Greig bị sa thải và thay thế bằng Ted Verity, tờ báo đã trở thành một trong những người ủng hộ Johnson mạnh mẽ nhất. Paul Dacre, cựu biên tập viên, vẫn tham gia với chức danh này trong bối cảnh có nhiều đồn đoán rằng Johnson đã hứa cho anh ta một ghế trong Hạ viện sau khi không giao cho anh ta công việc điều hành cơ quan quản lý truyền thông Ofcom.
Các chức danh khác nhau phục vụ các mục đích khác nhau. Một số ứng cử viên đã chọn chính thức công bố chiến dịch của họ trên Telegraph, vẫn được coi là cơ quan nội bộ của đảng Tory và đã vận động để giảm thuế công ty và chống lại việc Sunak đưa ra mức thuế chăm sóc sức khỏe và xã hội gần đây. Trong một nỗ lực để chống lại những lời chỉ trích này, cựu thủ tướng gần đây đã đưa ra cuộc phỏng vấn chiến dịch đầu tiên của mình cho tờ báo, trong đó ông cam kết sẽ điều hành nền kinh tế như Margaret Thatcher đã làm.
Tờ Express, mặc dù dòng xã luận ủng hộ Tory được biên tập bởi một người ủng hộ Lao động suốt đời, Gary Jones, cũng đã sử dụng nó trên trang nhất để nhấn mạnh cách các đồng minh của Johnson đang thúc đẩy Truss trong nỗ lực ngăn chặn Sunak.
Đối với The Sun and the Times, các cửa hàng thuộc sở hữu của Rupert Murdoch được biết đến là người thích hỗ trợ những người chiến thắng và có thể sẽ giữ lửa cho đến khi một ứng cử viên được ưu tiên xuất hiện. Nhưng với sự thu hẹp nhanh chóng của cuộc thi, họ có thể phải sớm nhảy việc.
Nguồn bài viết Du học Đồng Thịnh | (+84) 96 993.7773 | (+84) 96 1660.266 | (+44) 020 753 800 87 | info@dongthinh.co.uk

Post a Comment

Mới hơn Cũ hơn