Mới sáng sớm mà nóng quá


Mới sáng sớm mà nóng quá 

Đã bảo khách, từ từ điều hoà mới mát mà cứ mở cửa chui ra ntn đây

Đã bảo khách, từ từ điều hoà mới mát mà cứ mở cửa chui ra ntn đây.

* Nguồn

Post a Comment

Mới hơn Cũ hơn