Leo Season 2022 Approaches & This Is What Astrologers Want You To Know About It

Leo Season 2022 Approaches & This Is What Astrologers Want You To Know About It
The AstroTwins share why to "restore your roar" this Leo season.

This is the week to strengthen your backbone and stick up for your beliefs. Here, the AstroTwins share why to "restore your roar" this Leo season.

This Tuesday, July 19, Chiron, the "wounded healer" comet, flips into its annual retrograde, backing up through warrior sign Aries until December 23.

Chiron holds the key (its symbol) to our alchemical gifts, but to access them, you must turn inward and push past your own stumbling blocks. In the sign of the fiery Ram from 2018–2027, Chiron is bringing issues of anger management, leadership, and personal power to the world stage. This year has had no shortage of important causes to stand up and fight for, and Chiron's backspin can help us all uncover soulful strategies for the battle.

Meanwhile, this retrograde is an optimal time to recover from any personal power outages that may be stopping you from sticking up for your beliefs. 

Another opportunity to "restore your roar" arrives on Tuesday, when communicator Mercury struts into loud, proud Leo, turning up the volume on creative expression.

After a low-key few weeks, this passionate cycle directs you back into the public eye. If you don't want to get lost in the shuffle, make a bolder statement! Use storytelling techniques and eye-popping visuals to underscore your message, whether you're pitching a business idea or posting on social media. Experiment with music, video, and any other effects that will get people to stop scrolling and tap on your profile. With heart-centered Leo playing communications director, there's no reason to be crisp and formal. As long as you don't blur professional lines, it's OK to share those warm-fuzzy feelings. This might be the key that unlocks team spirit! 

But that's not all! A long red carpet rolls out this Friday, July 22, as the Sun struts into Leo until August 22.

This annual solar cycle is high season for all things glamorous, romantic, and creative. Does your name belong in lights? Or maybe a history book or the hall of fame? Visualize it, then start positioning your personal "brand" for the ascent. If you're not sure where to begin, start with some competitive research analysis. What are the leaders in your (desired) industry doing? How would you put your own unique spin on this? If you have a finished product to promote, use this week to put a final coat of high-gloss polish on it. Then, schedule your big reveal or trot it out for a test pilot to your savviest friends.

In love, is it time to elevate your standards? The Leo Sun trumpets a PSA: You deserve to be treated like royalty by the one you love. But hear ye, hear ye! Keep those expectations realistic, too! Most people don't have the time (or budgets!) to fawn over each other 24/7. Invest equal energy into your creative pursuits—and commit to following through! That's how to keep your love life in balance. Get ready, because you might fall head over summer sandals for your own fine self in the process. Tap into the noble traits of Leo instead of falling prey to the self-serving ones. Love is a two-way street, after all. How can you be a more generous lover, in and out of the bedroom?

 Đây là tuần để củng cố xương sống của bạn và củng cố niềm tin của bạn. Sau đây, AstroTwins chia sẻ lý do tại sao phải "phục hồi gầm" cho Leo mùa này.


Thứ Ba, ngày 19 tháng 7, sao chổi Chiron, "người chữa lành vết thương", bước vào cuộc ngược dòng hàng năm của nó, sao lưu thông qua dấu hiệu chiến binh Aries cho đến ngày 23 tháng 12.


Chiron nắm giữ chìa khóa (biểu tượng của nó) cho những món quà giả kim của chúng ta, nhưng để truy cập chúng, bạn phải hướng nội và vượt qua những vấp ngã của chính mình. Trong dấu hiệu của Ram rực lửa từ năm 2018–2027, Chiron đang đưa các vấn đề về quản lý cơn giận dữ, khả năng lãnh đạo và quyền lực cá nhân ra tầm thế giới. Năm nay không thiếu những nguyên nhân quan trọng để đứng lên và chiến đấu, và cú lội ngược dòng của Chiron có thể giúp tất cả chúng ta khám phá ra những chiến lược hữu ích cho trận chiến.


Trong khi đó, ngược dòng này là thời điểm tối ưu để phục hồi sau bất kỳ sự cố mất điện cá nhân nào có thể ngăn bạn tiếp tục duy trì niềm tin của mình.


Một cơ hội khác để "khôi phục lại tiếng gầm của bạn" sẽ đến vào thứ Ba, khi người giao tiếp Mercury nói với Leo lớn tiếng, kiêu hãnh, tăng âm lượng khi thể hiện sáng tạo.


Sau một vài tuần trầm lắng, chu kỳ đam mê này sẽ hướng bạn trở lại với mắt công chúng. Nếu bạn không muốn bị lạc trong trò chơi trộn bài, hãy tuyên bố táo bạo hơn! Sử dụng các kỹ thuật kể chuyện và hình ảnh bắt mắt để nhấn mạnh thông điệp của bạn, cho dù bạn đang quảng cáo ý tưởng kinh doanh hay đăng trên mạng xã hội. Thử nghiệm với âm nhạc, video và bất kỳ hiệu ứng nào khác sẽ khiến mọi người ngừng cuộn và nhấn vào hồ sơ của bạn. Với việc Leo đóng vai giám đốc truyền thông là trung tâm, không có lý do gì để trở nên rõ ràng và trang trọng. Miễn là bạn không làm mờ các đường nét chuyên nghiệp, bạn có thể chia sẻ những cảm xúc ấm áp mờ nhạt đó. Đây có thể là chìa khóa mở ra tinh thần đồng đội!


Nhưng đó không phải là tất cả! Một thảm đỏ dài sẽ diễn ra vào thứ Sáu tuần này, ngày 22 tháng 7, khi Mặt trời chiếu vào Sư Tử cho đến ngày 22 tháng 8.

Chu kỳ mặt trời hàng năm này là mùa cao điểm cho mọi thứ quyến rũ, lãng mạn và sáng tạo. Tên của bạn có thuộc về ánh sáng không? Hoặc có thể là một cuốn sách lịch sử hoặc hội trường danh vọng? Hình dung nó, sau đó bắt đầu định vị "thương hiệu" cá nhân của bạn cho quá trình đi lên. Nếu bạn không chắc nên bắt đầu từ đâu, hãy bắt đầu với một số phân tích nghiên cứu cạnh tranh. Các nhà lãnh đạo trong ngành (mong muốn) của bạn đang làm gì? Làm thế nào bạn sẽ đặt vòng quay độc đáo của riêng bạn vào điều này? Nếu bạn có một sản phẩm đã hoàn thành để quảng bá, hãy sử dụng tuần này để phủ một lớp sơn bóng cao cấp lần cuối lên nó. Sau đó, hãy lên lịch cho tiết lộ lớn của bạn hoặc đưa nó đi làm phi công thử nghiệm cho những người bạn hiểu biết nhất của bạn.


Trong tình yêu, đã đến lúc bạn cần nâng cao tiêu chuẩn của mình chưa? Mặt trời Sư tử thổi kèn cho PSA: Bạn xứng đáng được đối xử như hoàng gia bởi người bạn yêu. Nhưng hãy nghe các ngươi, hãy nghe các ngươi! Hãy giữ cho những kỳ vọng đó thực tế! Hầu hết mọi người không có thời gian (hoặc ngân sách!) Để trò chuyện với nhau 24/7. Đầu tư năng lượng như nhau vào các hoạt động theo đuổi sáng tạo của bạn — và cam kết theo đuổi đến cùng! Đó là cách để giữ cho đời sống tình cảm của bạn luôn cân bằng. Hãy sẵn sàng, bởi vì bạn có thể sẽ vấp phải những đôi dép mùa hè vì sự tự tin của bản thân trong quá trình này. Khai thác những đặc điểm cao quý của Sư Tử thay vì trở thành con mồi cho những kẻ tự phục vụ. Suy cho cùng thì tình yêu cũng là một con đường hai chiều. Làm thế nào bạn có thể là một người yêu rộng lượng hơn, trong và ngoài phòng ngủ?


Nguồn bài viết Du học Đồng Thịnh | (+84) 96 993.7773 | (+84) 96 1660.266 | (+44) 020 753 800 87 | info@dongthinh.co.uk

Post a Comment

Mới hơn Cũ hơn