Dịch Covid-19 hôm nay: Số mắc tăng thêm 840 ca, trường hợp nặng có dấu hiệu giảm

Dịch Covid-19 hôm nay: Số mắc tăng thêm 840 ca, trường hợp nặng có dấu hiệu giảm


Về tình hình dịch Covid-19 hôm nay, Bộ Y tế cho biết từ 16 giờ ngày 17-7 đến 16 giờ ngày 18-7, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh Covid-19 ghi nhận 840 ca mắc, tăng 95 ca mắc so với ngày trước đó.

Kể từ đầu dịch đến nay, Việt Nam có 10.761.435 ca nhiễm, đứng thứ 12/227quốc gia và vùng lãnh thổ, trong khi với tỉ lệ số ca nhiễm/1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 112/227 quốc gia và vùng lãnh thổ (bình quân cứ 1 triệu người có 108.567 ca nhiễm).

Dịch Covid-19 hôm nay: Số mắc tăng thêm 840 ca, trường hợp nặng có dấu hiệu giảm - Ảnh 1.

Bản đồ dịch Covid-19

Trong ngày, có 4.081 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh nâng tổng số ca được điều trị khỏi lên 9.818.357 ca. Số bệnh nhân đang thở ôxy là 29 ca, giảm 12 ca so với hôm qua. 

Tổng số ca tử vong do Covid-19 tại Việt Nam tính đến nay là 43.091 ca, chiếm tỉ lệ 0,4% so với tổng số ca nhiễm.

Tổng số ca tử vong xếp thứ 24/227 vùng lãnh thổ, số ca tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 134/227 quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới. So với châu Á, tổng số ca tử vong xếp thứ 6/49(xếp thứ 3 ASEAN), tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 27/49 quốc gia, vùng lãnh thổ châu Á (xếp thứ 5 ASEAN).

Ngày 17-7 có 590.125 liều vắc-xin Covid-19 được tiêm. Như vậy, tổng số liều vắc-xin đã được tiêm là 239.244.086 liều, trong đó: Số liều tiêm cho người từ 18 tuổi trở lên là 209.587.924 liều: Mũi 1 là 71.298.683 liều; Mũi 2 là 68.826.655 liều; Mũi 3 (vắc-xin Abdala) là 1.511.912 liều; Mũi bổ sung là 14.066.484 liều; Mũi nhắc lại lần 1 là 47.037.284 liều; Mũi nhắc lại lần 2 là 6.846.906 liều.

Số liều tiêm cho trẻ từ 12-17 tuổi là 19.433.810 liều: Mũi 1 là 9.020.909 liều; Mũi 2 là 8.679.535 liều; Mũi nhắc lại lần 1 là 1.733.366 liều.

Số liều tiêm cho trẻ từ 5-11 tuổi là 10.222.352 liều: Mũi 1 là 7.023.539 liều; Mũi 2 là 3.198.813 liều.

Về dịch Covid-19 hôm nay 18-7, Bộ Y tế cho biết cả nước có 840 ca Covid-19 mới, không có ca tử vong. Đến nay, cả nước đã tiêm hơn 10,2 triệu liều vắc-xin Covid-19 cho trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi.

Regarding the situation of the Covid-19 epidemic today, the Ministry of Health said that from 4:00 pm on July 17 to 4:00 pm on July 18, on the National Covid-19 Case Management System, 840 cases were recorded, an increase of 95 cases. cases compared to the previous day.

Since the beginning of the epidemic, Vietnam has 10,761,435 cases, ranking 12/227 countries and territories, while with the ratio of infections/1 million people, Vietnam ranks 112/227 countries and territories (with an average of 108,567 cases for every 1 million people).

Covid-19 epidemic today: The number of cases increased by 840, severe cases showed signs of decreasing - Photo 1.
Covid-19 epidemic map

During the day, 4,081 patients were declared cured, bringing the total number of cured cases to 9,818,357. The number of patients on oxygen is 29 cases, down 12 cases compared to yesterday.

The total number of deaths from Covid-19 in Vietnam so far is 43,091 cases, accounting for 0.4% of the total number of infections.The total number of deaths ranked 24/227 territories, the number of deaths per 1 million people ranked 134/227 countries and territories in the world. Compared to Asia, the total number of deaths ranked 6/49 (3rd in ASEAN), deaths per 1 million people ranked 27/49 Asian countries and territories (5th in ASEAN).

On July 17, there were 590,125 doses of Covid-19 vaccine injected. Thus, the total number of vaccine doses administered is 239,244,086 doses, of which: The number of doses administered to persons aged 18 years and over is 209.587,924 doses: 1st dose is 71,298,683 doses; The second dose is 68.826,655 doses; The third dose (Abdala vaccine) is 1,511,912 doses; The additional dose was 14,066,484 doses; The first booster dose is 47,037,284 doses; The second booster dose is 6,846,906 doses.

Number of doses for children from 12-17 years old is 19,433,810 doses: 1st dose is 9,020.909 doses; The second dose is 8,679,535 doses; The first booster dose was 1,733,366 doses.

Number of doses for children from 5-11 years old is 10,222,352 doses: 1st dose is 7,023,539 doses; The second dose is 3,198,813 doses.

Regarding the Covid-19 epidemic today, July 18, the Ministry of Health said that the whole country had 840 new Covid-19 cases, with no deaths. To date, the country has injected more than 10.2 million doses of the Covid-19 vaccine to children from 5 to under 12 years old.

* Nguồn

Post a Comment

Mới hơn Cũ hơn