Australia gears up “to reset, to rebuild, and reform”Australia’s new minister for education has vowed to reset, rebuild, and reform the country’s higher education landscape.

Speaking at last week’s Universities Australia Conference, the minister in the country’s newly-elected Labor government, Jason Clare, outlined his priorities for universities in his first address to university leaders.

With the new government, came “new opportunities and a chance to do things differently”, he said.

“A few weeks ago the vice chancellor of the University of Sydney, professor Mark Scott, talked about the election being an opportunity for a reset and a fresh start. And he talked about universities being in the solutions business for government.

“Mark is bang on. There is so much good we can do, working together. That’s what I want to do. And that, at its core, is what the Australian Universities Accord will be about, a reset and an opportunity to build a long-term plan for our universities.”

The accord was a key part of Labor’s manifesto, and will seek to “drive lasting reform” at universities.

“To lead this work, in the next few months I will appoint a small group of eminent Australians,” Clare told the gathering on July 6.

Acknowledging the growing need for Australian universities to deliver on the opportunities thrown up by the rise of the Asia-Pacific region, he said that, “the economic centre of gravity is no longer on the other side of the planet”.

“The businesses. The consumers. Two thirds of the world’s middle-class consumers will be on our doorstep by the end of the decade,” he said.

The products and services they will want require highly skilled workers, and an “incredibly competitive environment”, will make what Australian universities do next “so important”, he continued.

“We have got some rebuilding to do”

“Our future will be shaped more by what we do here in education, than almost anything else. And that includes what we do next with international education,” he said.

“We have got some rebuilding to do. Covid has smashed international education. Being told to go home or being left to rely on the kindness of charity also hasn’t helped.”

At the outbreak of the pandemic in 2020, former prime minister Scott Morrison suggested to international students that it was “time to go home” if they were unable to support themselves.

Clare said that the process of rebuilding “starts with sending a clear message to students around the world that we want you to study with us”. Throughout the pandemic, students said they were making the choice of paying tuition or buying food with no access to financial support from the federal government. The Melbourne city council was one authority to announce a hardship fund in April 2020.

A study later that year found that three in five international students across Australia would be less likely to recommend the country as a place for study and travel as a result of their treatment during the pandemic.

The planned visit of the Indian education minister in August will “be an important opportunity to forge a relationship with him and build on the strong foundations we already have to teach and train more Indian students in Australian institutions”, Clare told HE leaders. The previous Morrison administration also signed an interim free trade agreement in April.

“We need to [forge relationships] with other countries in our region as well,” Clare noted, while he highlighted the role of international students in helping bridge national skills gaps.

“There is more we can do to get more of the students we teach and train to stay after their studies end and help us fill some of the chronic skills gaps in our economy. Only 16% of our international students do that at the moment. In some of the countries we compete with for talent it’s a lot higher than that,” Clare emphasised.

He previously suggested to Sky News Australia that encouraging international students to choose courses such as healthcare programs could be a solution to filling some gaps.

Diversification in international education is another area, he commented on, particularly around the Australian online and offshore offer.

“Now is the time for optimism and clear thinking”

John Dewar, Universities Australia chair in his address at The National Press Club, stated that now “definitely feels like the right moment for a thorough reset”.

“Now is the time for optimism and clear thinking,” he said, noting however the drop in international education export income from $40 billion pre-pandemic to $22bn currently.

“Without our universities, our economy would be sunk. Every industry would struggle to operate, especially now in the middle of a major skills crisis,” he stressed.

Meanwhile, Catriona Jackson, Universities Australia chief executive, told The PIE, that the peak body was looking forward to providing continued policy advice to government on matters of significance for the sector and towards playing its role in the reset and reform process.

“It was really nice to see that there is so much alignment between the agenda and priorities of the sector and that of the government,” Jackson said. The body will “be taking vigorous part” in the upcoming jobs and skills summit.

“We are looking at working hand in hand with the new government across all landmark policy agendas and initiatives.”

The post Australia gears up “to reset, to rebuild, and reform” appeared first on The PIE News.

Bộ trưởng mới của Úc về giáo dục đã thề sẽ thiết lập lại, xây dựng lại và cải cách bối cảnh giáo dục đại học của đất nước.

Phát biểu tại Hội nghị các trường đại học ở Úc vào tuần trước, bộ trưởng trong chính phủ Lao động mới được bầu của đất nước, Jason Clare, đã nêu ra các ưu tiên của mình đối với các trường đại học trong bài phát biểu đầu tiên với các nhà lãnh đạo trường đại học.

Với chính phủ mới, đã đến “những cơ hội mới và cơ hội để làm những điều khác biệt”, ông nói.

“Một vài tuần trước, phó hiệu trưởng của Đại học Sydney, giáo sư Mark Scott, đã nói về cuộc bầu cử là cơ hội để thiết lập lại và khởi đầu mới. Và anh ấy nói về việc các trường đại học đang kinh doanh các giải pháp cho chính phủ.

“Mark đang nổ tung. Có rất nhiều điều tốt chúng ta có thể làm, làm việc cùng nhau. Đó là những gì tôi muốn làm. Và cốt lõi của nó chính là điều mà Hiệp định các trường đại học Úc sẽ hướng tới, một sự thiết lập lại và là cơ hội để xây dựng một kế hoạch dài hạn cho các trường đại học của chúng ta. ”

Thỏa thuận là một phần quan trọng trong tuyên ngôn của Lao động và sẽ tìm cách "thúc đẩy cải cách lâu dài" tại các trường đại học.

“Để lãnh đạo công việc này, trong vài tháng tới, tôi sẽ chỉ định một nhóm nhỏ gồm những người Úc ưu tú,” Clare nói với cuộc họp vào ngày 6 tháng 7.

Thừa nhận nhu cầu ngày càng tăng của các trường đại học Úc trong việc cung cấp các cơ hội do sự trỗi dậy của khu vực Châu Á - Thái Bình Dương, ông nói rằng “trọng tâm kinh tế không còn ở phía bên kia hành tinh”.

“Các doanh nghiệp. Những người tiêu dùng. Hai phần ba người tiêu dùng thuộc tầng lớp trung lưu trên thế giới sẽ ở ngưỡng cửa của chúng tôi vào cuối thập kỷ này, ”ông nói.

Ông nói tiếp, những sản phẩm và dịch vụ mà họ mong muốn đòi hỏi những người lao động có tay nghề cao, và một “môi trường cạnh tranh cực kỳ mạnh mẽ” sẽ khiến những gì các trường đại học Úc làm tiếp theo trở nên “rất quan trọng”.

"Chúng tôi phải xây dựng lại một số việc"

“Tương lai của chúng ta sẽ được định hình bởi những gì chúng ta làm ở đây trong lĩnh vực giáo dục, hơn hầu hết những gì khác. Và điều đó bao gồm những gì chúng tôi làm tiếp theo với giáo dục quốc tế, ”ông nói.

“Chúng tôi phải xây dựng lại một số việc. Covid đã đập tan nền giáo dục quốc tế. Bị bảo phải về nhà hay phải trông chờ vào lòng tốt của tổ chức từ thiện cũng chẳng ích gì ”.

Khi đại dịch bùng phát vào năm 2020, cựu thủ tướng Scott Morrison đề nghị với các sinh viên quốc tế rằng đã đến lúc “về nhà” nếu họ không thể tự nuôi sống bản thân.

Clare nói rằng quá trình xây dựng lại “bắt đầu bằng việc gửi một thông điệp rõ ràng đến sinh viên trên toàn thế giới rằng chúng tôi muốn các bạn học cùng chúng tôi”. Trong suốt đại dịch, các sinh viên cho biết họ đang phải lựa chọn trả học phí hoặc mua thực phẩm mà không được hỗ trợ tài chính từ chính phủ liên bang. Hội đồng thành phố Melbourne là một trong những cơ quan có thẩm quyền công bố quỹ hỗ trợ khó khăn vào tháng 4 năm 2020.

Một nghiên cứu vào cuối năm đó cho thấy ba trong số năm sinh viên quốc tế trên khắp nước Úc sẽ ít muốn giới thiệu đất nước này như một nơi để học tập và du lịch do kết quả của việc điều trị của họ trong đại dịch.

Chuyến thăm dự kiến ​​của Bộ trưởng Giáo dục Ấn Độ vào tháng 8 sẽ “là cơ hội quan trọng để tạo dựng mối quan hệ với ông ấy và xây dựng trên những nền tảng vững chắc mà chúng tôi đã có để giảng dạy và đào tạo thêm nhiều sinh viên Ấn Độ trong các cơ sở giáo dục của Úc”, Clare nói với các nhà lãnh đạo HE. Chính quyền Morrison trước đó cũng đã ký một hiệp định thương mại tự do tạm thời vào tháng Tư.

Clare lưu ý: “Chúng ta cũng cần [xây dựng mối quan hệ] với các quốc gia khác trong khu vực, đồng thời nhấn mạnh vai trò của sinh viên quốc tế trong việc giúp thu hẹp khoảng cách kỹ năng quốc gia.

“Chúng tôi có thể làm nhiều hơn nữa để có được nhiều sinh viên mà chúng tôi giảng dạy và đào tạo ở lại sau khi quá trình học của họ kết thúc và giúp chúng tôi lấp đầy một số khoảng trống kỹ năng kinh niên trong nền kinh tế của chúng tôi. Chỉ có 16% sinh viên quốc tế của chúng tôi làm được điều đó vào lúc này. Ở một số quốc gia mà chúng tôi cạnh tranh để tìm kiếm nhân tài, con số này cao hơn rất nhiều, ”Clare nhấn mạnh.

Trước đây, ông đã đề xuất với Sky News Australia rằng việc khuyến khích sinh viên quốc tế chọn các khóa học như các chương trình chăm sóc sức khỏe có thể là một giải pháp để lấp đầy một số khoảng trống.

Ông nhận xét về sự đa dạng hóa trong giáo dục quốc tế là một lĩnh vực khác, đặc biệt là xung quanh chương trình ưu đãi trực tuyến và ra nước ngoài của Úc.

"Bây giờ là lúc để lạc quan và suy nghĩ rõ ràng"

John Dewar, chủ tọa của Đại học Úc trong bài phát biểu tại The National Press Club, nói rằng bây giờ “chắc chắn là thời điểm thích hợp để thiết lập lại toàn diện”.

Ông nói: “Bây giờ là lúc để lạc quan và suy nghĩ rõ ràng, lưu ý rằng thu nhập xuất khẩu giáo dục quốc tế giảm từ 40 tỷ đô la trước đại dịch xuống còn 22 tỷ đô la hiện nay.

“Nếu không có các trường đại học của chúng tôi, nền kinh tế của chúng tôi sẽ bị chìm xuống. Mọi ngành công nghiệp sẽ phải vật lộn để hoạt động, đặc biệt là hiện nay đang ở giữa một cuộc khủng hoảng kỹ năng lớn, ”ông nhấn mạnh.

Trong khi đó, Catriona Jackson, Giám đốc điều hành của Đại học Australia, nói với The PIE, rằng cơ quan cấp cao mong muốn tiếp tục cung cấp lời khuyên chính sách cho chính phủ về các vấn đề có ý nghĩa đối với ngành và hướng tới đóng vai trò của mình trong quá trình thiết lập và cải cách.

“Thật sự rất vui khi thấy trằng có rất nhiều sự phù hợp giữa chương trình nghị sự và các ưu tiên của ngành và của chính phủ, ”Jackson nói. Cơ thể sẽ “tham gia mạnh mẽ” vào hội nghị thượng đỉnh về công việc và kỹ năng sắp tới. "Chúng tôi đang xem xét hợp tác cùng với chính phủ mới trong tất cả các chương trình và sáng kiến chính sách mang tính bước ngoặt." Bài đăng Australia phát triển “để thiết lập lại, xây dựng lại và cải cách” xuất hiện đầu tiên trên The PIE News.

* Nguồn bài viếtTư vấn du học Anh Quốc - Quốc Tế Du Học Đồng Thịnh dongthinh.co.uk (+84) 96 993.7773 | (+84) 96 1660.266 | (+44) 020 753 800 87 | info@dongthinh.co.uk

Post a Comment

Mới hơn Cũ hơn